סגור
שלום רב,
אנו מבקשים להזכירך כי המנוי שלך על מערכת דינים ועוד עומד להסתיים בתאריך  ( נותרו  ימים)
לידיעתך, עם קבלת אישורך לחידוש ההתקשרות, המערכת תמשיך להיות זמינה עבורך גם לאחר מועד התפוגה שצוין לעיל.

להלן מספר אפשרויות לחידוש המנוי :
1) נא שלחו אלי בדוא"ל הזמנה לאישור. הקש כאן
2) מעונין שנחזור אליך טלפונית? - הקש כאן תוך ציון שעת התקשרות המועדפת עליך.
3) פנה ישירות למנהל הלקוח שלך בטל' 1-800-800-166 שלוחה 870 בין השעות 09:00 - 17:30
שלום רב,
אנו מבקשים להודיעך כי תוקפו של המנוי שלך על המערכת הסתיים.
בכדי להמשיך וליהנות מהשירותים המגוונים של המערכת אנו מזמינים אותך
להיעזר באחת מהאפשרויות הבאות:
1) נא שלחו אלי בדוא"ל הזמנה לאישור. הקש כאן
2) מעונין שנחזור אליך טלפונית? - הקש כאן תוך ציון שעת התקשרות המועדפת עליך.
3) פנה ישירות למנהל הלקוח שלך בטל' 1-800-800-166 שלוחה 870 בין השעות 09:00 - 17:30
שלום רב,
אנו מבקשים להודיעך כי המנוי שלך על המערכת הוקפא היות וטרם הוסדר התשלום.
בכדי להמשיך וליהנות מהשירותים המגוונים של המערכת אנו מזמינים אותך להיעזר באחת מהאפשרויות הבאות להשלמת הליך התשלום:
1) מעונין שנחזור אליך טלפונית? - הקש כאן תוך ציון שעת התקשרות המועדפת עליך.
2) פנה ישירות למנהל הלקוח שלך בטל' 1-800-800-166 שלוחה 870 בין השעות 09:00 - 17:30
שלום רב,
אנו מבקשים להודיעך כי רשיון רכיב המורפולוגיה שברשותך עומד לפוג.
לפרטים נוספים פנה אל מחלקת שירות הלקוחות בטלפון : 03-5680885
שלום רב,
לקבלת קוד גישה, הינך מוזמן להתקשר אל מחלקת שירות הלקוחות בטלפון : 03-5680885
שלום רב,
כל הרשאות ההתחברות נוצלו
 
   
 

חדשות

העליון: איחוד דוחות של חברת אם וחברת בת אינו פוטר כשלעצמו מתשלום מס בגין חלוקת דיבידנד     25/08/2016

בית המשפט העליון הכריע במחלוקת הנוגעת למיסוי דיבידנד שחילקה חברה שהכנסתה נובעת ממפעלים מאושרים מכוח החוק לעידוד השקעות הון לחברת האם שלה. שתי החברות הגישו דו"ח מאוחד בהתאם לחוק עידוד התעשייה (מיסים) ולכן התעוררה השאלה האם הדיבידנד שקיבלה החברה האם פטור ממס. נקבע, כי חלוקת דיבידנד מרווחיה החשבונאיים של "חברה תעשייתית" הנובעים מהכנסותיה ממפעל מאושר על פי חוק עידוד השקעות הון, מהווה אירוע מס, גם אם הוגש דוח מאוחד לפי חוק עידוד התעשייה וכי הדיבידנד האמור אינו פטור כדיבידנד "רגיל" בין חברות אלא חייב במס בשיעור הקבוע בהוראות הפרטניות שבחוק עידוד השקעות הון.

העליון: רשות הטבע והגנים פטורה מארנונה בגין הגן הלאומי קומראן ושמורת הטבע "עינות צוקים"     25/08/2016

בית המשפט העליון קיבל את עתירתם של רשות הטבע והגנים הלאומיים והמפקד הצבאי באזור יהודה ושומרון, נגד פסיקות שקבעו כי היא ה"מחזיקה" בגן הלאומי קומראן ושמורת הטבע "עינות צוקים" וכפועל יוצא חבה בתשלום ארנונה למועצה האזורית מגילות ים המלח. נקבע, כי בהתאם למבחני הפסיקה פעילותה של הרשות באתרים נעשית מטעם המפקד הצבאי ולצרכיו ולכן חל במקרה דנן הפטור מארנונה הקבוע בסעיף 3(ב) לפקודת הפיטורין.

הטלוויזיה החינוכית תפצה עובד בכיר שסמכויותיו נשללו לאחר סיום הליך משמעתי נגדו על התבטאויות לא הולמות     25/08/2016

בית הדין האזורי לעבודה קיבל חלקית את תביעתו של מנהל תחום בטלוויזיה החינוכית, שהורחק מתפקידו ולא הושב אליו גם לאחר סיום הליך משמעתי פנים-משרדי שנוהל נגדו שבסופו ננזף על התבטאויות לא הולמות ואי הצבת גבולות ברורים במחלקה. נקבע, כי לא נפל פגם בהתנהלות החינוכית בטיפול בתלונות נגד התובע, אולם בשים לב לנסיבות הרחקתו מהמחלקה ואות הקלון הנלווית למעשה של הטרדה מינית, הרי שהחלטת החינוכית שלא להשיבו לתפקידו כפי שהיה ערב ההפרדה אינה סבירה, אינה מידתית ולא הביאה בחשבון את הפגיעה בכבודו של התובע כאדם ובשמו הטוב. נוכח האמור, יושב התובע לתפקידו ויפוצה ב- 75,000 ₪.

ביה"ד לעבודה: לא כל אמירה בוטה ובלתי ראויה במסגרת העבודה צריכה להיות מסווגת כהטרדה מינית     23/08/2016

בית הדין האזורי לעבודה דחה את תביעתה של מזכירה במשרד התחבורה שטענה כי מנהלה הטריד אותה מינית והתנכל לה. נקבע, כי למרות שהמנהל אכן השמיע כלפי העובדת אמירות גסות רוח, אלו לא עלו כדי הטרדה מינית וכי לא נפל דופי בטיפולה של המדינה בעניין כמעסיקתה של התובעת.

המשטרה תפצה אוהדי כדורגל במאות אלפי שקלים בגין תקיפה במשחק ע"י שוטרים ורשלנות בהליכי חקירה     23/08/2016

בית משפט השלום קיבל חלקית את תביעתם של שלושה אוהדי כדורגל בגין נזקים שנגרמו להם בעקבות מהומות שהתפתחו במשחק כדורגל שהתקיים באמצע שנות התשעים בין הפועל כפ"ס למכבי הרצליה. במהלך האירועים, תקף אחד השוטרים את אחד מהתובעים וכן אירעה רשלנות בהליכי החקירה נגד כלל התובעים. נקבע, כי המשטרה אחראית באחריות שילוחית כלפי התובעים בגין התקיפה והרשלנות בהליכי החקירה, ולכן עליה לפצותם בסך כולל של כ- 145,000 ₪. כן יפצה השוטר שתקף את האוהד שהותקף בסך של כ-75,000 ₪.

לפידים+

לפידים+

עליון  |  צבאי  |  משפחה |  אזורי  |  ארצי  |  שלום  |  מחוזי
היום לפני: 5  |  10  |  15  |  20  |  25 שנים